اقتصاد درس نیست درک گذشته و کشف آینده است. هوای آن را نفس بکشیم.

ردیف

شماره دانشجویی

نمره اولیه

1

880062272

14

2

890056642

5/14

3

890056648

16

4

900141378

25/12

5

90385102

18

6

900141341

5/18

7

890056630

13

8

880062309

12

9

90385104

5/11

10

890056670

5/16

11

900141377

5/13

 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
درباره وبلاگ
این وبلاگ شامل مطالب اقتصادی می باشد و همچنین نمرات دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در این وبلاگ اعلام می گردد.

 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM